6 tips till hur din klassförsäljning blir en succé

Hösten är den tid på året då samtliga klasser börjar att fundera på klassresor och andra trevliga aktiviteter. En vanligt förekommande aktivitet numera för att samla ihop pengar till klassen är klassförsäljning. För att just du ska lyckas med din klassförsäljning har vi tagit fram en lista på tips man kan tillämpa vid denna aktivitet.

Sätt upp tydliga mål

Precis som med allt annat i livet är målsättningar viktigt när det kommer till klassförsäljning. Prata därför alltid ihop er innan ni kör igång och kom överens om hur mycket ni vill sälja – samt vad ni vill uppnå med försäljningen. Ni kanske behöver få in 100 000 kr för att komma iväg på er resa, sätt då upp detta som er målsättning. Ni kanske vill resa till London, sätt då upp detta som en målsättning. Målsättningar är som sagt superviktiga, annars finns det en stor risk att en klassförsäljning bara blir en rörig röra utan några resultat alls.

Att sälja ska vara kul

”Har man kul, uppnår man också goda resultat”, sa redan de gamla romarna. Ordspråket kan tyckas vara ålderdomligt, men är minst lika tidsaktuellt i dagens läge, som det var för flera tusen år sedan.  Om du är klasspappa eller klassföreståndare är det viktigt att du hittar pedagogiska försäljningsmetoder som ungdomar tycker är trevliga. Det kan till exempel vara att ni som klass efter klassförsäljningen tillsammans går och äter pizza, eller att ni hyr ett bord vid någon julskyltning. Dessa olika pedagogiska aktiviteter ger ungdomarna en känsla av ”rolighet”, vilket även höjer försäljningsmoralen.

Sätt upp tydliga deadlines

Försäljning utan tydliga deadlines är ungefär samma sak som att laga mat utan att veta när maten faktiskt ska stå färdig och klar vid matbordet. Sätt därför upp ett tydligt datum när försäljningen ska vara klar. Detta kommer medföra till att alla parter jobbar mer tidseffektivt – samt att de faktiskt arbetar mot ett tidsatt mål.  Ha alltså av dessa anledningar alltid tydliga deadlines!

Sälja till nära och kära

Vill man hitta enkla personer att sälja till, så ska man alltid inrikta sig på sina nära ock kära. Dessa är i det retoriska stadiet, där de knappast kommer säga nej till ett par oskyldiga barnögon när dessa snällt frågar: ”vill du köpa våra fina klassförsäljningsprodukter?” Det blir med andra ord betydligt enklare för barnen att lyckas med sina mål. De slipper även att knacka på hos okända personer, som de knappast känner.

Sälj tillsammans med hela klassen

Våga engagera alla i klassen till projektet. Projektet ska inte handla om att några enstaka personer står utanför ICA och säljer, utan varje person ska på något sätt vara delaktig. Någon person kan till exempel vara den som hämtar ut varorna när de anländer, en annan kan strukturera upp ett schema vem som gör vad och några andra kan faktiskt bedriva försäljningen. Alla måste som sagt inte nödvändigvist inte sälja något, men alla kan på något sätt vara med och hjälpa till med projektet. Det hela är trots allt ett kollektivt projekt där alla ska kunna lära sig något.